Övningsköra privat

Genom övningskörning får du uppleva en mängd olika situationer i trafiken, det är det som ger dig grunderna för att klara dig i trafiken och ta ditt körkort. Du som vill övningsköra privat måste tänka på att det finns många moment som du bör öva på förutom allmän körning. Parkering, fickparkering, backning, spegelrutiner, korrekt körställning, växling, ekonomisk och trafiksäker bromsning, vänstersvängar för att nämna några.

Det är faktiskt rekommenderat att du kombinerar privat övningskörning med körlektioner på körskolan, det ökar dina chanser markant att klara uppkörningen jämfört med att enbart övningsköra privat.

Din handledare som du valt att övningsköra med må vara en utmärkt förare, men det är trots allt en tid sedan han/hon tog sitt körkort. Vissa moment och saker kan kännas så pass självklara att de helt enkelt inte tänker på att lära ut dem, eller så har man glömt bort vissa delar i utbildningen man själv fick för längesedan.

Om du vill övningsköra bil privat måste din handledare vara godkänd av Transportstyrelsen. För att kunna bli det måste såväl din handledare som du själv ha gått en handledarutbildning. Handledaren ska alltid ha med sig handledarbeviset när ni övningskör och fordonet upp märkt med den gröna övningskörningsskylten. Det finns inga speciella krav på den privata övningskörningsbilen, men en extra backspegel inne i bilen är att rekommendera.

Fördelarna med att övningsköra med en handledare på vår körskola är att vi har full koll på de senaste reglerna och dessutom vet vi hur kraven för uppkörning ser ut. Att ta hjälp av en körskolelärare på körskolan är en bra investering. Vi kan hjälpa dig med goda tips och råd, förbättra din körning genom att direkt se och korrigera dina fel och lära ut en korrekt och bra grund för fortsatt övning. För att få mängdträningen är det bra att övningsköra privat så du får in körvana och får en känsla för hur det är att köra i trafik. Det är också bra att kunna öva mycket på något du tycker är speciellt svårt. Övning ger färdighet. Men var noga med att lära dig de viktiga grunderna rätt från början.

Åldersgränsen är olika beroende på vilket fordon du ska köra.
Fordon Ålder
A1 15 år    9 mån
A2 17 år    6 mån
A 23 år*1
Personbil 16 år
Personbil och lätt lastbil med lätt släp 17 år   6 mån
Personbil med tungt släp och lastbil med tungt släpfordon 18 år
Buss 20 år

*1             19 år och 6 månader, under förutsättning att körkorts innehavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader.

Permalänk till denna artikel: https://farstatrafikskola.com/ovningskora-privat/